Oaza

Regulamin

Okres niewakacyjny – od 100 zł./doba za domek!

Informacje na temat cen i aktualnych promocji telefonicznie lub poprzez e-mail

tel: 604 843 697 e-mail: wredonis@o2.pl

Regulamin

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka Domków „OAZA” mieszczącego się w Sarbinowie przy ul. Krokusowej 1.
 • Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.
 • Wstępnie uzgodnioną rezerwację telefoniczną (+48 604843697) lub mailową (wredonis@o2.pl) należy potwierdzić wpłacając na konto zadatek, o którym mowa w pkt 2 w ciągu 3 dni od dokonania wstępnej rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 • Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 • Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 • Koszt pobytu obejmuje zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku.
 • W dniu przybycia do ośrodka pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł na poczet ewentualnych zniszczeń mienia ośrodka, kosztów sprzątania i opłat licznikowych za zużycie wody i energii elektrycznej. Kaucja będzie rozliczana w ostatnim dniu pobytu przy zdawaniu domku.
 • W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Każdy z domków wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa w rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami ośrodka i ich wizyta może trwać max. do godziny 22:00.
 • Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 dojdzie do uzasadnionej interwencji policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 • Jeżeli przybycie do Domków „OAZA” w dniu przyjazdu nastąpi po godzinie 18:00 Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela o tym fakcie najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem,.
 • Pozostałą należność za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu gotówką.
 • W przypadku rezygnacji z pobytu lub skrócenia pobytu przez Wynajmującego, wpłacona opłata nie jest zwracana.
 • Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 • W przypadku gdy przekroczona zostanie deklarowana liczba osób korzystających z Domków „OAZA”  (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 • Wynajmujący zobowiązany jest odebrać Domek przed wprowadzeniem się tzn. sprawdzić meble (w szczególności stan łóżek), okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku.
 • Wszelkie uwagi dotyczące uszkodzeń bądź zniszczeń należy zgłosić bezzwłocznie do Właściciela lub Obsługi Ośrodka.
 • Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w dobrym stanie.
 • Wynajmujący jest odpowiedzialny finansowo za szkody powstałe w Domku trakcie trwania jego pobytu oraz wyraża zgodę aby naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu oraz usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt. Szczególny nacisk kładziemy na czystość materacy.
 • Rodzice są zobowiązani do sprawowania ciągłej opieki nad małoletnimi dziećmi.
 • Parkowanie pojazdów odbywa się na wyznaczonych miejscach. Parking jest bezpłatny dla gości Ośrodka.
 • W sytuacji, gdy Wynajmujący rażąco narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie stosuje się do powszechnie znanych norm współżycia międzyludzkiego Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku,  nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu opłaty za pobyt
 • W Domkach obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem Domków i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 • Za uszkodzenia bądź zagubienie przedmiotów będących częścią wyposażenia Domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Opłata za zgubiony klucz 50 zł/sztuka.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 • Wynajmujący nie może dokonywać jakichkolwiek napraw lub zmian w Domku. Należy poinformować Właściciela lub obsługę ośrodka o konieczności dokonania takich napraw.
 • Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za przejściowe niedogodności i awarie występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 • Przebywanie zwierząt na terenie ośrodka tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielami Ośrodka.
 • Regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami, akceptowaną przez Gości w chwili wpłacenia zadatku. W razie ewentualnych sporów dotyczących wykonania umowy, w pierwszej kolejności strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania konfliktu.
 • W każdym domku przy drzwiach wejściowych umieszczona jest instrukcja BHP oraz Przeciw Pożarowa. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią w dniu przyjazdu.

Regulamin korzystania z placu zabaw

 • Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 12 lat.
 • Dzieci muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
 • Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 • Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.
 • Na placu zabaw nie wolno śmiecić, zostawiać puszek, butelek, pojemników po napojach i resztek jedzenia.
 • Na terenie placu zabaw i jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

Regulamin pobytu z psem

Warunki przyjęcia

Podstawowym warunkiem przyjęcia  czworonoga jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji. W przypadku  braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem właściciel może odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki. 

W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie Laguna Mielno, nie przyjmujemy psów ras uznawanych za agresywne,  ani psów agresywnych  w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi. Prosimy o zabranie książeczki z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Hałas i zakłócenia

Twój pies nie może przeszkadzać  innym  Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Twój pupil nie sprawia hałasu.  

Higiena i czystość

 Teren ośrodka służy Tobie jak i innym Gościom do wypoczynku, nie pozwól by Twój pupil urządził z niego swoją toaletę. Zwierzęta muszą załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne poza terenem ośrodka.

Odpowiedzialność

Jako właściciel jesteś odpowiedzialny za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez swojego zwierzaka. Koszty za spowodowane przez zwierzę szkody ponosi jego opiekun.

Twój pies musi być nadzorowany przez cały czas w ciągu pobytu na terenie ośrodka. Aby pokazać szacunek dla innych Gości, prosimy, aby zawsze trzymać psa na smyczy. 

Nie zostawiaj swojego pupila w domku samego.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.